search points attachment profile arrow left arrow right star heart verified symbols equation arrow-down question mark check menu accountancyadministrationagriculturalalgebraallarabicartart_musicbelarusbelarus_altbiologybusinesscatalachemistrychineseeconomicsegzamenglishentrepreneurshipenvironmentethicseuskarafirst_aidfrenchgalegogeographygeologygeometrygermangrammarhealthhistoryindia_langindonesian_langinformaticsitalianjapanesekazachkazach_altkoreanlanguagelatinlawlife_scienceliteraturelogicmathematicsmusicnigerian_langother_languagesotherspedagogicsphilosophyphysical_educationphysicspoliticspsychologyreligionrpa_langrussianrussian_altsciencesecurityskillssocial_sciencesociologyspanishstatisticstechnologytourismtrafficukrainianukrainian_altukrainian_literaturewos_civilisation accountancyadministrationagriculturalalgebraall_1arabicartart_music_2belarusbelarus_altbiologybusiness_2catalachemistry_1chineseeconomicsexam_3englishentrepreneurshipenvironment_2ethicseuskarasecurity_1frenchgalegogeography_4geology_4geometrygermangrammarhealthhistoryindia-langindonesian-langinformaticsitalianjapanesekazachAsset 230koreanlanguagelatinlawlife-scienceliteraturelogic_2mathematicsmusicnigerian-langotherlanguagesother_1pedagogicsphilosophyphysical_educationphysicspoliticspsychologyreligion_1rpa-langrussianrussian_altsciencesecurity_3_mskills_1allsocial_science_5_msociologyspanishstatisticstechnologytourismtrafficukrainianukrainian_altukrainian_literaturewos_civilisation

До 354 мл розчину сульфатної кислоти з масовою часткою h2so4 80% та густиною 1,73 г/моль додали 120 г сульфур (vі) оксиду. Яку масу срібла можна розчини ти в одержаний речовині?

  • Попроси больше объяснений
  • Следить
  • Отметить нарушение
098900564

Ответ

Ответ дан
or1

Виправ помилку при розв'язуванні, в тебе густина вимірюється не в г/моль, а в г/мл. Оскільки густина - це відношення маси розчину до об'єму розчину.

По-перше тобі треба знайти масу розчину сульфатної кислоти, для цього ми відштовхуємося саме від густини

m розч.(H2SO4)=354*1,73=612,42 (г)

Далі ми знаходимо масу речовини, котра міститься в розчині, для цього згадуємо формулу масової частки:

mр-р(H2SO4)=612,42*(80/100)=489,936 (г)

Знаходимо кількість води, котра міститься в цьому розчині

m(H2O)=mрозч.-mр-р.=612,42-489,936=122,484 (г)

Записуємо рівняння реакції: SO3+H2O=H2SO4

Знаходимо кількість речовини, чого в нас в надлишку, а чого в недостачі.

n(SO3)= 120/80=1,5 (моль)

n(H2O)=122,484/18=6,8 (моль)

Отже в нас менша кількість сульфур(VI)оксиду, опираємось саме на нього, розраховуючи новоутворену сульфатну кислоту, із рівняння реакції. Також знаходимо кількість речовини води, котра в нас залишилася в надлишку та її масу.

m новоутворен. (H2SO4)=1,5*98=147 (г)

n надл.(H2O)=6,8-1,5=5,3 (моль)

m надл. (H2O)=5,3*18=95,4 (г)

Тепер знаходимо нову масу розчину сульфатної кислоти та суму із старої та новоутвореною сульфатною кислотою

m новий розч. (H2SO4)=95,4+147+489,936=732,336 (г)

m cум.(H2SO4)=147+489,936=636,936 (г)

w нової (H2SO4)= 636,936/732,336*100%=87%.

Оскільки 87% внаслідок того, що вона термодинамічно нестійка в даних умовах, бо її частина буде випадати в пар аж до тих пір, поки її вміст не буде складати до 80%, тоді робимо перерахунок на 80% сірчаної кислоти.

mр-р(H2SO4)при 80%= 636,936-(636,936*(100%-80%))=509,55 (г) (це вже йде перерахунок з округленням)

Далі записуємо рівняння реакції

2Ag+2H2SO4 80%⇒ Ag2SO4+SO2↑+2H2O

Далі обраховуємо кількість речовини сульфатної кислоти, при 80%

n (H2SO4)80%=509,55/98=5,2 (моль)

Стехіометричні коефіцієнти 1:1 в рівнянні, тобто рівні

m(Ag)=5,2 *108=561,6 (г)

Отже у відповіді маса срібла, котру можна розчинити складає 561,6 грам.


Ответы и объяснения

Не тот ответ, который тебе нужен?


По всем вопросам пишите на - vashurokk@rambler.ru